รวมClipติวHSKและPAT7.4 อ.อี้

โรงเรียนภาษาจีนอ.อี้
“อันดับ1 ภาษาจีน : เปิดสอน เตรียมสอบ PAT7.4 / HSK / ภาษาจีนเพื่อการทำงาน / สนทนาในชีวิตประจำวัน / เเอร์โอสเต็ดเเละสจ็วต / ติดต่อการค้า”   ชั้น3 อาคารเอเชีย ติดทางออก3 สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี Tel: 02-611-0968  / 085 188 3304 (อ.อี้)

ตอน以为/认为/理解/了解

ตอน 吸烟 “会” 影响身体健康

 

ตอน 向往朝对ต่างกันอย่างไร (ม.5 หรือ HSKระดับ2)

 

ตอน 四大名著วรรณกรรมจีนอมตะทั้ง4 (ม.6หรือHSK4ขึ้นไป)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: