จากนักเรียนที่ทำคะเเนนได้มากกว่า 90%

จากนักเรียนบางส่วนที่ทำคะเเนนวิชาภาษาจีนได้ 90คะเเนนขึ้นไป จากเต็ม100คะเเนน ซึ่งหลายคนที่สอบได้อันดับ1ของประเทศในวิชาภาษาจีน

student90

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: